kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------    
Số: 3746/TCT-KK
V/v kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
--------
Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

  
Thời gian qua, Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cục Thuế và doanh nghiệp vướng mắc về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các hoạt động kinh doanh ngoại tỉnh như: tư vấn, khảo sát, thiết kế, lập kế hoạch, lập dự án, kiểm toán, định giá tài sản có thuộc trường hợp kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh theo quy định tại Khoản 6, Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hay không, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 6 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế GTGT:

“6. Khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.

a) Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% trên doanh thu hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng với Chi cục thuế quản lý địa phương nơi doanh nghiệp, bán hàng …

d) Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh được trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tờ khai thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế tại trụ sở chính.”

Căn cứ vào quy định nêu trên, thì khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ phần trăm với Chi cục thuế quản lý địa phương nơi kinh doanh, bán hàng theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính chỉ áp dụng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. Các hoạt động khác không phải hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai (theo một số Cục Thuế có nêu như: tư vấn, khảo sát, thiết kế, lập kế hoạch, lập dự án, kiểm toán, định giá tài sản … mà có phát sinh doanh thu ở ngoại tỉnh) thực hiện kê khai, nộp thuế tập trung tại trụ sở chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: CS, PC (TCT);
- Lưu: VT, KK.    

 KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Văn Trường

Báo cáo thuế

Cung cấp dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng, dịch vụ kiểm toán, đào tạo kế toán thuế...Mọi chi tiết vui lòng liên hệ 0913 73 14 69 để được tư vấn thêm.

Website: baocaothuehangthang.com

TIN TỨC

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Công ty Kiểm toán Nhân Việt được lựa chọ…

12-12-2013 Hits:167 Tin tức Báo cáo thuế - avatar Báo cáo thuế

Công ty Kiểm toán Nhân Việt được lựa chọn là doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014-đợt 1

UNCKNN công bố Doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014-đợt...

Read more

Thời điểm xuất hóa đơn GTGT đối với trườ…

03-11-2013 Hits:160 Tin tức Báo cáo thuế - avatar Báo cáo thuế

Ngày 17/10/2013, Bộ tài chính (Vụ chính sách Thuế) đã có công văn số 13675/BTC-CST ngày 14/10/2013 trả lời các vướng mắc của Hội viên, Hội kiểm toán viên hành...

Read more

Thông tư số 141/2013/TT-BTC về việc quy …

31-10-2013 Hits:177 Tin tức Báo cáo thuế - avatar Báo cáo thuế

Thông tư số 141/2013/TT-BTC về việc quy định áp dụng thuế suất thuế TNDN năm 2013 và thuế suất thuế GTGT đối với nhà ở xã hội và nhà ở thương mại có hiệu lực từ 30/11/2013.

     Ngày 16 tháng 10 năm 2013 Bộ tài chính ban hành thông tư số: 141/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của chính...

Read more